De levende tuin als een bijdrage aan een gezonde leefomgeving en een rijke stadsnatuur.

Een groene levende tuin is natuurlijk een genot om naar te kijken en om in te spelen, te werken en te wandelen. Er gaat een helende werking van uit. We zien dat we met de inrichting van de levende tuin ook een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen van verschillende milieuproblemen en aan ecologische opgaven. Bomen in een levende tuin leggen CO2 en fijnstof vast en leveren daarmee een bijdrage aan de oplossing van de klimaat vraagstukken, de zo noodzakelijke verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Maar de levende tuin draagt ook bij aan de berging van water en zuivering van neerslag. Ook zorgt de levende tuin voor verkoeling en bestrijd daarmee het stedelijk warmte-eiland. Tenslotte is de levende tuin een natuurlijk leefgebied voor vogels, egels, kikkers en salamanders.  Al met Al,  genoeg redenen om een lans te breken voor de levende tuin.

Het is goed te weten dat iedereen met zijn of haar tuin een bijdrage kan leveren aan de verbetering van zijn leefomgeving, de natuur,  maar ook de gezondheid van jezelf en het leven om je heen.

Het is zeer waarschijnlijk dat veel mensen best een levende tuin zouden willen hebben, maar dat daar de tijd voor ontbreekt of  de fysieke kracht. Uw hovenier kan u helpen met het inrichten en/of periodiek onderhouden van uw levende tuin. Het vergroten van uw kennis en het kiezen van de juiste beplanting in uw specifieke situatie.

Niet altijd is een nieuw ontwerp noodzakelijk. We kunnen na een inventarisatie van uw huidige tuin, met simpele ingrepen, een verbluffende resultaten bereiken.

Denk aan:

*  Een gepast en doordacht ontwerp.

*  Onderhoudsvriendelijke beplantings-plannen, met ruimte voor de levende tuin.

*  Eetbare planten in de tuin, er zijn vele mooi bloeiende en eetbare planten.

*  Infiltreren en het hergebruiken van regenwater.

*  Levende schutting met geïntegreerde insecten hotels.

*  Natuurlijke vijver, al een biotoop op zichzelf.